✕ Stäng

3 olika typer av järnbrist

Järnbrist är en av våra vanligaste folksjukdomar och går att dela upp i tre olika kategorier. Absolut järnbrist, funktionell järnbrist och järnbrist utan blodbrist.

Man som tar sig över huvudet på grund av huvudvärk och trötthet. Vanliga symptom vid järnbrist.

Absolut järnbrist

Om din kropp under en längre period har använt så mycket järn att kroppens ”järnförråd” är otillräckliga eller helt enkelt tömda har du förmodligen utvecklat något som kallas för ”absolut järnbrist”.

Vad innebär det?

Det innebär att du fått ett sänkt blodvärde då dina järnförråd varit tomma under en längre period. För att ta reda på om du lider av absolut järnbrist kan du gå till läkaren som mäter ett ämne i blodet som heter ferritin.

Ferritin innehåller just järn och är ett intracellulärt protein som utgör kroppens normala deponeringsform för järn.

Funktionell järnbrist

Fastän kroppen har ett lager av järn kan du ändå ha en form av järnbrist som kallas för ”funktionell järnbrist”. Det är vanligt att man får denna form av järnbrist vid inflammatoriska tillstånd och njursjukdom.

Vid funktionell järnbrist är upptaget av järn i tarmen hämmad och det järn som redan finns lagrat i kroppen kan inte utnyttjas.

För att lättast kunna ta reda på om du lider av funktionell järnbrist går det att ta ett blodprov som mäter järnmättnad.

Järnbrist utan blodbrist

På senare tid har forskare upptäckt att kvinnor lättare utvecklar järnbrist och järnbristanemi. Det kan bland annat vara anledningen om du som kvinna känner dig oförklarligt trött.

Huvudorsaker till järnbristanemi är undernäring med bristande intag av järn, samt blodförluster från digestionskanalen och menstruationer.

Senaste Nytt