Innovation & Forskning

Svenska forskare lyckas föryngra blodet

Forskning Forskare har studerat gamla blodbildande celler i möss och benat ut hur dessa celler kan föryngras för att förebygga sjukdomar som blodbrist och blodcancer.