Svenska forskare lyckas föryngra blodet

Forskare har studerat gamla blodbildande celler i möss och benat ut hur dessa celler kan föryngras för att förebygga sjukdomar som blodbrist och blodcancer.


Blodstamceller är de celler i kroppen som bildar alla nya blodkroppar i blodet. De producerar tusen miljarder röda och vita blodkroppar om dagen. Men när vi åldras försämras blodstamcellernas förmåga att göra nya blodceller. Detta leder till att äldre lättare drabbas av blodbrist, har sämre immunförsvar och högre risk för blodcancer.

Nu visar forskare vid Lunds universitet hur blodstamceller i möss kan föryngras.

Först har de genetiskt märkt upp gamla blodstamceller så att de kan spåras över tid. Därefter har de omprogrammerat cellerna till så kallade iPS-celler. Detta är en annan typ av stamcell som kan ge upphov till alla kroppens celler, inte bara blodceller.

Genombrott för anti-aging i blodet

Forskningsresultaten visar att dessa ”nollställda” stamceller i sin tur ger upphov till föryngrade blodstamceller med samma blodbildningskapacitet som friska stamceller från unga möss.

– Detta är så vitt vi vet, första gången som någon direkt lyckats visa att det går att återskapa den funktion som unga stamceller har från en funktionellt gammal cell, säger Martin Wahlestedt, huvudförfattare till studien, i ett pressmeddelande.

Studien visar även att många åldersförändringar inte är orsakade av mutationer i DNA. Då hade nämligen skadorna bestått även efter att stamcellerna blev nollställda.

Istället handlar det om epigenetiska förändringar, förändringar som avgör vilka gener som slås på och av och som till stor del är påverkade av miljöfaktorer.