Vad betyder mitt blodvärde?

Vid en undersökning för att ta reda på om du har järnbrist eller blodbrist får du lämna ett blodprov. Resultaten visar nivåer av bland annat hemoglobin i blodet som också kallas ditt "blodvärde".


För att ta reda på om du har järnbrist behövs ett blodprov. Järn kan mätas direkt i blodprovet men oftast mäts istället proteinerna hemoglobin och ferritin.

Hemoglobin, Hb eller blodvärdet

Hemoglobin är det protein som transporterar syre i blodet och som är uppbyggt av bland annat järn.

Hb eller blodvärdet bör ligga på runt 120 till 150 g/L för kvinnor och mellan 130 till 170 g/L för män.

Om dina resultat visar lågt Hb eller lågt blodvärde betyder det att du har blodbrist och det kan vara orsakat av järnbrist. Men blodbrist har flera orsaker därför testas även ferritin.

Ferritin eller järndepå

Ferritin är det protein som binder järn och lagrar det i kroppen. Järn, bundet till ferritin, kan lagras i levern, mjälten, musklerna och benmärgen. Lite ferritin finns även i blodet. Detta ferritin mäts i blodprov och ger en bild av hur mycket järn du har lagrat i kroppens järnförråd.

Om du har låga ferritinnivåer i blodet har du järnbrist.

 

Vidare undersökning

Om din läkare kan konstatera att du har järnbrist behöver hen även ta reda på orsaken.

En vanlig orsak till järnbrist är en blödning i mage eller tarm. För att ta reda på om du har ett sår i ändtarmen eller tjocktarmen kan du behöva lämna ett avföringsprov och genomgå en koloskopi. För att ta reda på om du har ett magsår gör läkaren en gastroskopi.