Därför får du järnbrist

Järnbrist kan orsakas av allt ifrån glutenintolerans till magsår eller menstruation. En kost som innehåller för lite järn kan påverka men är sällan den enda orsaken till järnbrist i Sverige då vi generellt äter näringsrikt och varierat.


Järnets livsviktiga funktion

Järn är en viktig byggsten i kroppen och används för att bilda proteinet hemoglobin. I våra röda blodkroppar är det hemoglobinet som fångar syre från lungorna och transporterar det genom blodet till alla celler i kroppen som behöver det.

Var kommer järn ifrån?

Eftersom järn är så viktigt ser kroppen till att återvinna så mycket järn som möjligt till exempel genom att ta vara på järn från gamla, trötta röda blodkroppar som dött.

Framförallt får vi i oss järn från vår kost. Järnet tas upp från tunntarmen. Järnet kan lagras i levern eller mjälten eller transporteras till benmärgen där röda blodkroppar bildas.

 

Orsaker till järnbrist

Kosten

Låga järnnivåer kan ha flera orsaker. En enkel förklaring till järnbrist är att vi helt enkelt inte får i oss tillräckligt med järn i kosten, men detta är en ovanlig orsak till järnbrist i Sverige eftersom vi generellt äter näringsrikt och varierat.

Ökat järnbehov

I vissa perioder i livet är behovet av järn större, då kan järnbrist lättare uppstå. Under puberteten och under graviditet ökar behovet av järn för att kroppen (eller fostret) växer.

Blödningar

En naturlig orsak till lägre järnnivåer är menstruation. Andra allvarliga blödningar kan också ge järnbrist och en vanlig orsak är magsår eller sår någon annanstans längs tarmkanalen.

Sjukdom

Vissa sjukdomar kan leda till järnbrist speciellt sjukdomar som påverkar tunntarmen och tarmens förmåga att absorbera järn från kosten, till exempel glutenintolerans (celiaki). Crohns sjukdom kan ge järnbrist och ofta också andra vitamin- eller mineralbrister men då framförallt via inflammation och blödning.

 

Järnbrist kan leda till blodbrist

Eftersom järn används för att göra hemoglobin och hemoglobin i sin tur behövs för att bilda fungerande röda blodkroppar, kan låga nivåer av järn leda till blodbrist (järnbristanemi).

Ett lågt intag av järn leder inte till blodbrist direkt eftersom kroppen har järndepåer i levern och mjälten att ta av. Men om inte järnbrist behandlas utvecklas så småningom blodbrist.

Vid blodbrist kan blodet inte transportera tillräckligt med syre till alla celler i kroppen som behöver det och man blir trött, orkeslös och yr.