Vanliga symptom på järnbrist

Järnbrist är ett relativt vanligt problem och kan leda till blodbrist om järndepåerna i kroppen inte fylls på. Trötthet och orkeslöshet kopplas ofta till järnbrist men är egentligen symptom på att du har fått blodbrist.

Kvinna som ligger i sängen och sover på grund av järnbrist, ett vanligt symptom som drabbar många.


Varför behöver vi järn?

Järn är en viktig beståndsdel i kroppen då den behövs för att bilda proteinet hemoglobin i våra röda blodkroppar. Hemoglobin i blodet fångar upp syra från lungorna och transporterar det till alla celler i kroppen som behöver det.

Järnnivåerna i kroppen kan sjunka a flera anledningar. Till exempel äter vi kost som är järnfattig eller så kan kroppen inte ta upp järn från maten, eller så förlorar vi järn på något sätt (till exempel en blödning).

När järnnivåerna i kroppen blir för låga kan inte tillräckligt med röda blodkroppar bildas. Då har järnbrist lett till blodbrist. Det är egentligen blodbrist som ger symptom inte järnbrist.

Tecken på järnbrist

  • Känner dig yr
  • Blir andfådd lättare än förut
  • Får hjärtklappning
  • Har ont i huvudet
  • Känner dig trött och orkeslös
  • Har svårt att koncentrera dig

Symptomen i listan ovan blir oftast värre ju allvarligare blodbrist du har, men det varierar också från person till person. Om järnnivåerna i kroppen sjunker långsamt och blodbrist kommer smygande kan kroppen anpassa sig och du får inte lika allvarliga symptom trots att blodbristen kan vara ordentlig.

Om du vill ta reda på om du har järnbrist eller blodbrist besöker du en läkare eller vårdcentral där du får lämna blodprov.